Guld ved DM i Volley
"Af og til lykkes det at videreføre Projektarbejdet i Volleyball med Inklusion/Integration af børn fra forskellige skoledistrikter. Helt sjældne gange så langt som til Elite-niveau for ungdom. Så som denne gang.
Grøndal EVs HU14 - med børn fra Utterslev, Rådmandsgade, Brønshøj, Holberg, Rødkilde og Grøndalsvængets Skole - opnåede i weekenden højeste DM-placering i 12 år - Guld ved DM og desuden en 5. plads for piger og en 10. plads for drenge i teen2-volley. Mange påstår, at en klub må vælge mellem elite og breddearbejde. Vi håber at være beviset på det modsatte :-) " 

Med venlige hilsner Thorbjørn Svendsen, Ungdomsformand i Grøndal EV og tidl. lærer på Grøndalsvængets Skole.
SE finalen HER !

Kære Forældre på Grøndalsvængets Skole

I det kommende skoleår har Grøndalsvængets Skole valgt at sætte ekstra fokus på klassetrivsel i samarbejde med Børns Vilkår. Projektet hedder: Trivsel Til Alle, og handler om at skabe fokus på klassetrivsel og forebyggelse af mobning.
I projektet arbejdes der med at sætte skub i trivselsarbejdet på skolen. Projektet vil have fokus på, at alle på skolen, elever, personale og forældre skal vide, at det er et fælles ansvar, at alle børn har det godt i klassen.
Vi er glade for samarbejdet med Grøndalsvængets Skole og ser frem til et spændende forløb.
Med venlig hilsen  Sanne Lind  -  Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår

Forårsfernisering

Eleverne fra 3. til 6. klasse glæder sig til at fremvise deres kunst, håndværk og musik for jer på Grøndalsvængets Skoles traditionsrige forårsfernisering. 
Kreativiteten hos eleverne er stor og mangfoldig. Eleverne skaber i samarbejde med deres dygtige lærere hver dag noget nyt og interessant for øjet og øret - og tilegner sig i processen vigtige færdigheder og metoder som gør det hele lidt mere sjovt at være menneske.

Program

16:00 – 16:45: Fernisering i gymnastiksalene

16:45 – 17:30: Koncert i musik/EAT

Grøndalsvængets Skoles film

Skolens sang

Høstfest på skolen

Vision

 • Læring. Alle elever bliver så dygtige de kan - både fagligt og socialt.

 • Fællesskab. I et gensidigt forpligtende fællesskab viser vi omsorg, respekt og interesse for hinanden.

 • Engagement. I et engagerende og motiverende skole- og fritidsmiljø skaber vi trygge og tydelige rammer med fokus på trivsel, læring og inddragelse.

Værdier

 • At være glad for at gå i skole

 • At hjælpe og opmuntre hinanden

 • At opleve glæde og optimisme

 • At engagere sig og lytte til hinanden

 • At lære og udvikle sig

 • At lære af hinandens kulturer

 • At være gode kammerater

 • At have et godt samarbejde

 • At indgå i et fællesskab

 • At være med til at bestemme

 • At have arbejdsro i klassen

 • At alle overholder skolens regler