Guld ved DM i Volley
"Af og til lykkes det at videreføre Projektarbejdet i Volleyball med Inklusion/Integration af børn fra forskellige skoledistrikter. Helt sjældne gange så langt som til Elite-niveau for ungdom. Så som denne gang.
Grøndal EVs HU14 - med børn fra Utterslev, Rådmandsgade, Brønshøj, Holberg, Rødkilde og Grøndalsvængets Skole - opnåede i weekenden højeste DM-placering i 12 år - Guld ved DM og desuden en 5. plads for piger og en 10. plads for drenge i teen2-volley. Mange påstår, at en klub må vælge mellem elite og breddearbejde. Vi håber at være beviset på det modsatte :-) " 

Med venlige hilsner Thorbjørn Svendsen, Ungdomsformand i Grøndal EV og tidl. lærer på Grøndalsvængets Skole.
SE finalen HER !

Kære Forældre på Grøndalsvængets Skole

I det kommende skoleår har Grøndalsvængets Skole valgt at sætte ekstra fokus på klassetrivsel i samarbejde med Børns Vilkår. Projektet hedder: Trivsel Til Alle, og handler om at skabe fokus på klassetrivsel og forebyggelse af mobning.
I projektet arbejdes der med at sætte skub i trivselsarbejdet på skolen. Projektet vil have fokus på, at alle på skolen, elever, personale og forældre skal vide, at det er et fælles ansvar, at alle børn har det godt i klassen.
Vi er glade for samarbejdet med Grøndalsvængets Skole og ser frem til et spændende forløb.
Med venlig hilsen  Sanne Lind  -  Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår

Featureuge på GVS

I dagene den 24. april til den 28. april afholder vi vores traditionsrige featureuge. En uge hvor eleverne i 0.-7. klasse på tværs af klasser og aldre er sammen om et fælles tema.
I år er temaet ”minisamfund”. Tanken er at hele Grøndalsvængets Skole omdannes til et lille samfund med butikker, arbejde og fritidsaktiviteter.

Mødetid:
Mandag - Torsdag: 8.00 – 13.00  -  Fredag: 8.45 – 17.30 

Grøndalsvængets Skoles film

Skolens sang

Høstfest på skolen

Vision

 • Læring. Alle elever bliver så dygtige de kan - både fagligt og socialt.

 • Fællesskab. I et gensidigt forpligtende fællesskab viser vi omsorg, respekt og interesse for hinanden.

 • Engagement. I et engagerende og motiverende skole- og fritidsmiljø skaber vi trygge og tydelige rammer med fokus på trivsel, læring og inddragelse.

Værdier

 • At være glad for at gå i skole

 • At hjælpe og opmuntre hinanden

 • At opleve glæde og optimisme

 • At engagere sig og lytte til hinanden

 • At lære og udvikle sig

 • At lære af hinandens kulturer

 • At være gode kammerater

 • At have et godt samarbejde

 • At indgå i et fællesskab

 • At være med til at bestemme

 • At have arbejdsro i klassen

 • At alle overholder skolens regler