Kære børn og forældre i 0.V, 0.U og 0.X
VELKOMMEN til Grøndalsvængets skole
Vi glæder os til at se jer til første skoledag onsdag d. 9/8-17. Kl. 9.00-10.30.
Grundet vores fremskredne byggesag har vi lavet lidt om i det tidligere udleverede program for dagen:

Når I kommer til skolen skal I benytte indgangen ved Kærsangervej, her mødes I af vejvisere, som hjælper jer det rette sted hen.
I klassen er der mulighed for at tage billeder, kigge i bøger og se jeres børns klasser. Husk at medbringe skoletaske og penalhus.
Børnene bliver i klassen og til jer forældre vil der være kaffe og informationer fra ledelsen i EAT-boden – indgang fra skolegården. Mellem kl. 10.10 og 10.30 følger vi jeres børn ned i skolegården til jer. Skoledagen slutter og der er mulighed for at tage jeres børn med hjem eller sende dem af sted på fritidshjem. Fritidshjems-personalet står og venter på at følge dem.
Husk at give besked fritidshjemmet, hvis jeres barn skal med.

Mange hilsener
Gitte Frandsen
Konstitueret skoleleder

Kære Forældre på Grøndalsvængets Skole

I det kommende skoleår har Grøndalsvængets Skole valgt at sætte ekstra fokus på klassetrivsel i samarbejde med Børns Vilkår. Projektet hedder: Trivsel Til Alle, og handler om at skabe fokus på klassetrivsel og forebyggelse af mobning.
I projektet arbejdes der med at sætte skub i trivselsarbejdet på skolen. Projektet vil have fokus på, at alle på skolen, elever, personale og forældre skal vide, at det er et fælles ansvar, at alle børn har det godt i klassen.
Vi er glade for samarbejdet med Grøndalsvængets Skole og ser frem til et spændende forløb.
Med venlig hilsen  Sanne Lind  -  Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår

Velkommen tilbage til et nyt skoleår

Første skoledag efter sommerferien:

1.-9. klasser samt M-klasser møder

Mandag d. 7.8. kl. 8.45 til kl. 11.45.


0. kl. har første skoledag

Onsdag d. 9.8. kl. 9.00 til kl. 10.30.

Vi glæder os til at se vores friske og glade elever igen !

 

Grøndalsvængets Skoles film

Skolens sang

Høstfest på skolen

Vision

 • Læring. Alle elever bliver så dygtige de kan - både fagligt og socialt.

 • Fællesskab. I et gensidigt forpligtende fællesskab viser vi omsorg, respekt og interesse for hinanden.

 • Engagement. I et engagerende og motiverende skole- og fritidsmiljø skaber vi trygge og tydelige rammer med fokus på trivsel, læring og inddragelse.

Værdier

 • At være glad for at gå i skole

 • At hjælpe og opmuntre hinanden

 • At opleve glæde og optimisme

 • At engagere sig og lytte til hinanden

 • At lære og udvikle sig

 • At lære af hinandens kulturer

 • At være gode kammerater

 • At have et godt samarbejde

 • At indgå i et fællesskab

 • At være med til at bestemme

 • At have arbejdsro i klassen

 • At alle overholder skolens regler