Vindere af Bowlingturnering 2017

Vindere af Juletegnekonkurrencen 2017

Klassernes Juledøre på GVS

Idrætsdage på Økobase Eghjorten, Grøndalsvængets skole

dato

klasser

lærere

antal

09.01.

3. årg.

MKG, TK, JP + vikar/lærere

60

16.01.

4. årg. + 6.x

MKG, TK + vikar/lærere

70

23.01

2. årg. + M2AB

MKG, KP, MD, PG + vikar/lærere

70

30.01

1. årg.

CL, MA, LEH, MKG + vikar/lærere

75

06.02.

3. årg.

MKG, TK, JP + vikar/lærere

60

20.02.

4. årg. + 6.x

MKG, TK + vikar/lærere

70

27.02

2. årg. + M2AB

MKG, KP, MD, PG + vikar/lærere

70

06.03.

1. årg.

CL, MA, LEH, MKG + vikar/lærere

75

 

13.03.

 

3. årg.

 

MKG, TK, JP + vikar/lærere

 

60

20.03.

4. årg. + 6.x

MKG, TK + vikar/lærere

70

03.04.

2. årg. + M2AB

MKG, KP, MD, PG + vikar/lærere

70

10.04.

1. årg.

CL, MA, LEH, MKG + vikar/lærere

75

17.04.

3. årg.

MKG, TK, JP + vikar/lærere

60

24.04.

4. årg. + 6.x

MKG, TK + vikar/lærere

70

Fra Grøndalsvængets skole, Rørsangervej 29,  2400 København NV  Afgang: kl. 8.10  
Til Økobase Eghjorten
,  Jespervej 2309,  3480 Fredensborg  Afgang kl. 13.00

Kære Forældre på Grøndalsvængets Skole

I det kommende skoleår har Grøndalsvængets Skole valgt at sætte ekstra fokus på klassetrivsel i samarbejde med Børns Vilkår. Projektet hedder: Trivsel Til Alle, og handler om at skabe fokus på klassetrivsel og forebyggelse af mobning.
I projektet arbejdes der med at sætte skub i trivselsarbejdet på skolen. Projektet vil have fokus på, at alle på skolen, elever, personale og forældre skal vide, at det er et fælles ansvar, at alle børn har det godt i klassen.
Vi er glade for samarbejdet med Grøndalsvængets Skole og ser frem til et spændende forløb.
Med venlig hilsen  Sanne Lind  -  Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår

Get Caught Reading

Grøndalsvængets Skoles film

Skolens sang

Høstfest på skolen

Vision

 • Læring. Alle elever bliver så dygtige de kan - både fagligt og socialt.

 • Fællesskab. I et gensidigt forpligtende fællesskab viser vi omsorg, respekt og interesse for hinanden.

 • Engagement. I et engagerende og motiverende skole- og fritidsmiljø skaber vi trygge og tydelige rammer med fokus på trivsel, læring og inddragelse.

Værdier

 • At være glad for at gå i skole

 • At hjælpe og opmuntre hinanden

 • At opleve glæde og optimisme

 • At engagere sig og lytte til hinanden

 • At lære og udvikle sig

 • At lære af hinandens kulturer

 • At være gode kammerater

 • At have et godt samarbejde

 • At indgå i et fællesskab

 • At være med til at bestemme

 • At have arbejdsro i klassen

 • At alle overholder skolens regler