Rend og Hop august 2016

Tak for en dejlig Høstfest !

Som traditionen foreskriver afholdt Grøndalsvængets Skole høstfest for elever, forældre og personale. Klasserne lavede boder med forlystelser og salg af mad og drikke. Der var også være loppemarked og Kagekonkurrence.
Alt overskud fra høstfesten går til skolens elevfond. 

                                       BØRNS VILKÅR
                              SAMMEN STOPPPER VI SVIGT

 

Kære Forældre på Grøndalsvængets Skole
I det kommende skoleår har Grøndalsvængets Skole valgt at sætte ekstra fokus på klassetrivsel i samarbejde med Børns Vilkår.
 
Projektet hedder: Trivsel Til Alle, og handler om at skabe fokus på klassetrivsel og forebyggelse af mobning.
 
I projektet arbejdes der med at sætte skub i trivselsarbejdet på skolen. Projektet vil have fokus på, at alle på skolen, elever, personale og forældre skal vide, at det er et fælles ansvar, at alle børn har det godt i klassen.
 
Børns Vilkår holder oplæg for skolens forældrebestyrelse d. 16.08.16. Her vil der være fokus på forældrenes rolle forældrenes rolle i forhold til at være med til at skabe god klassetrivsel.
 
Børns Vilkår arbejder med skolens personale og vi kommer på besøg hos eleverne d. 22.09.16, hvor vi fortæller om klassetrivsel og BørneTelefonen.

I ugerne 39, 40 og 41 arbejder alle klasser fra 0-7. klasse med projektet tre lektioner pr. uge. Trivselsarbejdet er både et praksisforløb, hvor eleverne laver øvelser og opgaver, der styrker fællesskabet, og et refleksionsforløb, hvor klassen gennem fortællinger fra bl.a. BørneTelefonen, får mulighed for at reflektere over forskellige former for fællesskaber.

Vi er glade for samarbejdet med Grøndalsvængets Skole og ser frem til et spændende forløb.

 Med venlig hilsen    

 Sanne Lind  -  Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår

 

Nogle glade og læsende børn fra 3.x

Grøndalsvængets Skoles film

Skolens sang

Høstfest på skolen

Vision

 • Læring. Alle elever bliver så dygtige de kan - både fagligt og socialt.

 • Fællesskab. I et gensidigt forpligtende fællesskab viser vi omsorg, respekt og interesse for hinanden.

 • Engagement. I et engagerende og motiverende skole- og fritidsmiljø skaber vi trygge og tydelige rammer med fokus på trivsel, læring og inddragelse.

Værdier

 • At være glad for at gå i skole

 • At hjælpe og opmuntre hinanden

 • At opleve glæde og optimisme

 • At engagere sig og lytte til hinanden

 • At lære og udvikle sig

 • At lære af hinandens kulturer

 • At være gode kammerater

 • At have et godt samarbejde

 • At indgå i et fællesskab

 • At være med til at bestemme

 • At have arbejdsro i klassen

 • At alle overholder skolens regler