OBS HUSK OBS HUSK OBS

"GAMLE ELEVERS AFTEN"

 ONSDAG D. 26.OKTOBER 2016

    kl. 18 - 20 i musiklokalet

Tekst

I forbindelse med ÅbenSkole havde vi besøg af undervisere fra Alvin Aileys Dance Theater. De elever, der deltog i workshoppen, er inviteret til at se forestillingen "Revelations" i Tivoli d.27. oktober kl 11. TV2 Lorry var forbi - Se et glimt fra workshoppen  HER !

 

 

T-shirts fra DYRUPS / PPGindustries

IT-holdet i 7.kl.arbejder med design. Opgaven var at lave et design til Dyrups/PPG industries, som kunne anvendes på T-shirts. De gik i gang med deres egne ideer, og de blev alle meget forskellige fra det originale. Dyrups kvitterede med 30 sorte T-shirts til eleverne på Håndværk og design i 7.kl.

Kære Forældre på Grøndalsvængets Skole

I det kommende skoleår har Grøndalsvængets Skole valgt at sætte ekstra fokus på klassetrivsel i samarbejde med Børns Vilkår.
 
Projektet hedder: Trivsel Til Alle, og handler om at skabe fokus på klassetrivsel og forebyggelse af mobning.
 
I projektet arbejdes der med at sætte skub i trivselsarbejdet på skolen. Projektet vil have fokus på, at alle på skolen, elever, personale og forældre skal vide, at det er et fælles ansvar, at alle børn har det godt i klassen.
Vi er glade for samarbejdet med Grøndalsvængets Skole og ser frem til et spændende forløb.

 Med venlig hilsen    Sanne Lind  -  Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår

2.x har samlet et fint Herbarium

Grøndalsvængets Skoles film

Skolens sang

Høstfest på skolen

Vision

 • Læring. Alle elever bliver så dygtige de kan - både fagligt og socialt.

 • Fællesskab. I et gensidigt forpligtende fællesskab viser vi omsorg, respekt og interesse for hinanden.

 • Engagement. I et engagerende og motiverende skole- og fritidsmiljø skaber vi trygge og tydelige rammer med fokus på trivsel, læring og inddragelse.

Værdier

 • At være glad for at gå i skole

 • At hjælpe og opmuntre hinanden

 • At opleve glæde og optimisme

 • At engagere sig og lytte til hinanden

 • At lære og udvikle sig

 • At lære af hinandens kulturer

 • At være gode kammerater

 • At have et godt samarbejde

 • At indgå i et fællesskab

 • At være med til at bestemme

 • At have arbejdsro i klassen

 • At alle overholder skolens regler