Åbning af det nye væksthus.

To fine billeder fra åbningen af vores engelske væksthus. Støttet af Friluftrådet og Områdefornyelsen Fuglekvarteret. Piger og drenge fra 4. årgang synger områdets nye ”slagsang” – Unikke fuglestemmer.

Afgangsprøve i faget idræt

9.klasses afgangsprøve i idræt med 60m-løb, spydkast, længdespring og forøvelser hertil.

Grøndalsvængets Skoles film

Skolens sang

Høstfest på skolen

Vision

 • Læring. Alle elever bliver så dygtige de kan - både fagligt og socialt.

 • Fællesskab. I et gensidigt forpligtende fællesskab viser vi omsorg, respekt og interesse for hinanden.

 • Engagement. I et engagerende og motiverende skole- og fritidsmiljø skaber vi trygge og tydelige rammer med fokus på trivsel, læring og inddragelse.

Værdier

 • At være glad for at gå i skole

 • At hjælpe og opmuntre hinanden

 • At opleve glæde og optimisme

 • At engagere sig og lytte til hinanden

 • At lære og udvikle sig

 • At lære af hinandens kulturer

 • At være gode kammerater

 • At have et godt samarbejde

 • At indgå i et fællesskab

 • At være med til at bestemme

 • At have arbejdsro i klassen

 • At alle overholder skolens regler