Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

Samlet elevtal pr. 27-08-2018:  462 elever

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 21,7 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 17,9 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 18,0 elever pr. klasse

  •  
    OBS. Ovenstående optælling forudsætter klassebetegnelser som 00A, 00B, 01A, 01B...
    Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser.

Karaktergennemsnit

Folkeskolens Afgangsprøve - 9. klasse

Karaktergennemsnit ved afgangprøverne

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet:  2,1 elever pr. computer

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 

Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 29-03-2013:  43

Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale