Skolebestyrelsen på Grøndalsvængets skole

   
             

 

 

Ny skolebestyrelse

Ved valget den 24. maj 2018 blev følgende forældre valgt til bestyrelsen efter fredsvalg:

Cathrine Suchdev
Stine Persson
Tenna Bering
Lene Hummelshøj
Thomas Hvid Andersen
Rikke Randorff Hegnhøj
Malik Hussain
Katrine Mikkelsen (2. suppleant)
Johnny Thomsen (3. suppleant)
Marie Kavigak (4. suppleant)

Den nye skolebestyrelse vil konstituere sig til deres første møde den 30. august 2018

Tillykke til alle og tak fordi at I vil :-)

 

Skolebestyrelsen på Grøndalsvængets Skole består af 2 elevrådsrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter, valgt for 1 år af gangen, samt 7 forældrerepræsentanter, valgt for 4 år af gangen. 

Disse 11 har det tillidserhverv at gøre Grøndalsvængets Skole til en god skole - Københavns bedste folkeskole for elever, forældre og lærere.

Forældrene har igennem skolebestyrelsen direkte indflydelse på principielle beslutninger og har derfor stor indvirkning på børnenes hverdag. I bestyrelsen arbejdes der for at skabe en tryg, sund og udviklende skole med kreativitet og kvalitet i undervisningen. Målet er at den enkelte elev skal føle sig i centrum af en helhed - en helhed som alle på skolen har et ansvar for fungerer. 

      Gode idéer til aktiviter i klassen 
Kostpolitik     Lejrskoleprincipper 
Trivsels & kontaktforældre        Elevplaner