Elev til elev- læring 3.kl og 8.kl.

Idræt på Eghjorten

Informationsaften

Vi holder i år informationsaften på skolen onsdag d. 1. november fra kl.17 - 19. Her vil I blive præsenteret for skolen og have mulighed for at stille spørgsmål. Der vil også være en rundvisning og jeres børn vil have mulighed for at hygge i deres eventuelt kommende børnehaveklasselokaler. 
I år foregår den praktiske del af indskrivningen af nye elever til børnehaveklassen digitalt via www.kk.dk/byensskoler. I kan skriver jeres barn op digitalt i perioden 26. oktober klokken 9.00 til den 22. november kl. 24. 
Vi glæder os meget til det kommende samarbejde,

Mvh Gitte Frandsen, konst. Skoleleder 

Kære Forældre på Grøndalsvængets Skole

I det kommende skoleår har Grøndalsvængets Skole valgt at sætte ekstra fokus på klassetrivsel i samarbejde med Børns Vilkår. Projektet hedder: Trivsel Til Alle, og handler om at skabe fokus på klassetrivsel og forebyggelse af mobning.
I projektet arbejdes der med at sætte skub i trivselsarbejdet på skolen. Projektet vil have fokus på, at alle på skolen, elever, personale og forældre skal vide, at det er et fælles ansvar, at alle børn har det godt i klassen.
Vi er glade for samarbejdet med Grøndalsvængets Skole og ser frem til et spændende forløb.
Med venlig hilsen  Sanne Lind  -  Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår

Idræt på Eghjorten

Kære forældre
Som tidligere skrevet, er vi pga. vores byggesag nødt til at lave idræt på alternative måder i store dele af dette skoleår. Dette giver udfordringer, men også muligheder for at give vores elever nogle nye og anderledes oplevelser.
I perioden fra efterårsferien til juleferien vil 1.- 6. årg. (minus 5. årg., der svømmer) på skift skulle have en hel idræts-tirsdag på økobasen Eghjorten i Hillerød. På Eghjorten vil der foregå forskellige typer fysisk aktivitet fx orienteringsløb, frisbee-golf, sækkeløb, boldspil. Der vil derudover være et naturperspektiv hen over en del af aktiviteterne.
 Datooversigt:
14.11.             1. årgang
21.11.             3. årgang
28.11.             4. årgang + 6. årgang
5.12.               2. årgang + M2AB
12.12.             1. årgang
19.12.             ikke besluttet
 Elever og voksne fragtes frem og tilbage  fra Eghjorten i busser.
To af vores idrætslærere Mikkel Kibsgaard og Tina Kofod er tovholdere på indholdet og Mikkel er med på alle dage. Derudover deltager klassernes idrætslærere samt ekstra voksne (enten en af klassens lærere eller en kendt vikar).
På de dage, hvor der ikke er tur til Egehjorten vil der som udgangspunkt være ikke-idrætsfaglig undervisning der, hvor der står idræt på skemaet.
 Vigtigt:

 • Mødetider er kl. 8.00-13.45.
 • Bussen kører fra skolen kl. 8.15. og er tilbage kl. 13.45.
 • Eleverne skal medbringe varmt tøj til at bevæge sig i, samt regntøj og vandtæt fodtøj.
 • Eleverne skal medbringe rigeligt med mad og drikke til en hel dag i naturen.
 • Der vil være hytte, man kan få varmen i - men alle forventes at være uden for hele dagen.
  Mange hilsener
  Gitte Frandsen

Grøndalsvængets Skoles film

Skolens sang

Høstfest på skolen

Vision

 • Læring. Alle elever bliver så dygtige de kan - både fagligt og socialt.

 • Fællesskab. I et gensidigt forpligtende fællesskab viser vi omsorg, respekt og interesse for hinanden.

 • Engagement. I et engagerende og motiverende skole- og fritidsmiljø skaber vi trygge og tydelige rammer med fokus på trivsel, læring og inddragelse.

Værdier

 • At være glad for at gå i skole

 • At hjælpe og opmuntre hinanden

 • At opleve glæde og optimisme

 • At engagere sig og lytte til hinanden

 • At lære og udvikle sig

 • At lære af hinandens kulturer

 • At være gode kammerater

 • At have et godt samarbejde

 • At indgå i et fællesskab

 • At være med til at bestemme

 • At have arbejdsro i klassen

 • At alle overholder skolens regler