Tekst

OBS OBS  -  

NYT TELEFONNUMMER

TIL SKOLENS KONTOR:

    33669350

 

Skolebestyrelsesvalg 2018

SKOLEBESTYRELSEN
Som skolebestyrelsesmedlem er man valgt for 4 år.
Forældrerepræsentanterne sidder på 7 pladser i skolebestyrelsen. Derudover er det besluttet at 1. og 2. suppleanterne ligeledes inviteres til møderne. Skolebestyrelsen afholder 10 årlige møder.

Se valgresultatet her !


 

Kære Forældre på Grøndalsvængets Skole

I det kommende skoleår har Grøndalsvængets Skole valgt at sætte ekstra fokus på klassetrivsel i samarbejde med Børns Vilkår. Projektet hedder: Trivsel Til Alle, og handler om at skabe fokus på klassetrivsel og forebyggelse af mobning. I projektet arbejdes der med at sætte skub i trivselsarbejdet på skolen. Projektet vil have fokus på, at alle på skolen, elever, personale og forældre skal vide, at det er et fælles ansvar, at alle børn har det godt i klassen. Vi er glade for samarbejdet med Grøndalsvængets Skole og ser frem til et spændende forløb.

Med venlig hilsen  Sanne Lind  - Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår

Grøndalsvængets Skoles film

Skolens sang

Høstfest på skolen

Vision

 • Læring. Alle elever bliver så dygtige de kan - både fagligt og socialt.

 • Fællesskab. I et gensidigt forpligtende fællesskab viser vi omsorg, respekt og interesse for hinanden.

 • Engagement. I et engagerende og motiverende skole- og fritidsmiljø skaber vi trygge og tydelige rammer med fokus på trivsel, læring og inddragelse.

Værdier

 • At være glad for at gå i skole

 • At hjælpe og opmuntre hinanden

 • At opleve glæde og optimisme

 • At engagere sig og lytte til hinanden

 • At lære og udvikle sig

 • At lære af hinandens kulturer

 • At være gode kammerater

 • At have et godt samarbejde

 • At indgå i et fællesskab

 • At være med til at bestemme

 • At have arbejdsro i klassen

 • At alle overholder skolens regler