Skolebestyrelsesvalg 2018


SKOLEBESTYRELSEN
Som skolebestyrelsesmedlem er man valgt for 4 år.
Forældrerepræsentanterne sidder på 7 pladser i skolebestyrelsen. Derudover er det besluttet at 1. og 2. suppleanterne ligeledes inviteres til møderne. Skolebestyrelsen afholder 10 årlige møder.

INFORMATION
Man kan anmelde sit kandidatur eller få mere information ved at kontakte skoleleder Thomas Horn eller formanden for skolebestyrelsen Dorte Pedersen. Mød os blandt andet ved morgencaféen hver mandag kl. 7.50 – 8.20

VALGHANDLINGEN
Selve valghandlingen kommer til at foregår i april/maj måned 2018. Den konkrete tidsplan bliver udmeldt snarest.

Kære Forældre på Grøndalsvængets Skole

 

I det kommende skoleår har Grøndalsvængets Skole valgt at sætte ekstra fokus på klassetrivsel i samarbejde med Børns Vilkår. Projektet hedder: Trivsel Til Alle, og handler om at skabe fokus på klassetrivsel og forebyggelse af mobning.

I projektet arbejdes der med at sætte skub i trivselsarbejdet på skolen. Projektet vil have fokus på, at alle på skolen, elever, personale og forældre skal vide, at det er et fælles ansvar, at alle børn har det godt i klassen.
Vi er glade for samarbejdet med Grøndalsvængets Skole og ser frem til et spændende forløb.
Med venlig hilsen  Sanne Lind  - 
Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår

Skofriskole og fritidsordning

 

Den 26. februar 2018 træder Grøndalsvængets skole ind i en ny tid. Vi bliver en skofri skole. Byggesagen bliver færdig i etaper. Indførelsen af skofriskole vil derfor følges med færdiggørelsen af de enkelte områder. Men centralt vil være, at alle områder vil blive skofrie, og at dette gælder for såvel elever, personale og gæster.

Elever vil skulle benytte sig af tydelige og rene indesutter eller strømpesokker.
Personalet vil skulle benytte sig af indesko. Dvs. sko som ikke har været brugt udendørs. Forældre og eksterne vil blive tilbudt blå overtrækssutter.

Grøndalsvængets Skoles film

Skolens sang

Høstfest på skolen

Vision

 • Læring. Alle elever bliver så dygtige de kan - både fagligt og socialt.

 • Fællesskab. I et gensidigt forpligtende fællesskab viser vi omsorg, respekt og interesse for hinanden.

 • Engagement. I et engagerende og motiverende skole- og fritidsmiljø skaber vi trygge og tydelige rammer med fokus på trivsel, læring og inddragelse.

Værdier

 • At være glad for at gå i skole

 • At hjælpe og opmuntre hinanden

 • At opleve glæde og optimisme

 • At engagere sig og lytte til hinanden

 • At lære og udvikle sig

 • At lære af hinandens kulturer

 • At være gode kammerater

 • At have et godt samarbejde

 • At indgå i et fællesskab

 • At være med til at bestemme

 • At have arbejdsro i klassen

 • At alle overholder skolens regler